Báo cáo xu hướng & tối ưu kênh tự động - đề xuất ý tưởng hàng tuần trên mobile


  • Với 2 báo cáo tự động được đóng gói cho từng ngành hàng

  • 1 kế hoạch thương hiệu được thiết kế cho riêng bạn

  • Chỉ từ 24h sản xuất - Chỉ 5p tối ưu từ mobile


LỰA CHỌN GÓI SẢN PHẨM PHÙ HỢP NHU CẦU CỦA BẠN NGAY!

Giới thiệu về 1line - Tinh gọn hệ thống

Câu chuyện hình thành, tầm nhìn & sứ mệnh với SMEs

Câu chuyện

Được xây dựng từ trải nghiệm thực tế và chia sẻ của nhiều anh chị chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 7 năm chinh chiến ở vị trí digital marketer, 1line ra đời mang đến một giải pháp tinh gọn cho bài toán tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo quyết định tối ưu nhất

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị tư vấn chiến lược & triển khai kinh doanh trọn gói với giải pháp tối ưu hàng đầu cho bài toán chi phí - hiệu quả vận hành của SMEs trong tương lai

Sứ mệnh

Mang đến giải pháp ra quyết định & quản lý quy trình kinh doanh với tính năng mở rộng từ lên ngân sách đến tối ưu kênh, linh hoạt theo mọi nhu cầu của doanh nghiệp SMEs